Zajmujemy się profesjonalnym kolportażem
materiałów reklamowych na terenie woj.
podkarpackiego.

Planujemy i realizujemy akcje promocyjne
i programy wsparcia sprzedaży
z wykorzystaniem nowoczesnych metod
i narzędzi marketingu bezpośredniego.

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

Badania rynkowe polegają na przeprowadzaniu ankiet, wywiadów odnośnie postaw i preferencji, zmian świadomości marki, wizerunku firmy oraz produktów, skuteczności akcji promocyjnych. Badania marketingowe to akcje typu „tajemniczy klient”, które uwidaczniają słabe punkty obsługi klienta, by móc je skorygować w celu lepszej, a także sprawniejszej obsługi.

Badania rynkowe w znaczeniu firmy reprezentującej zleceniodawcę są badaniami pierwotnymi, polegającymi na badaniach zleconych na zamówienie. Zaletą tych badań jest możliwość zebrania informacji, które pozwolą na przygotowanie oferty zgodnie z oczekiwaniami konsumentów. Dzięki temu produkt trafi w gust klientów, a co za tym idzie najpewniej zostanie kupiony. Wzbogacenie oferty reklamą umocni jego wartość na rynku i pozwoli szerszemu gronu na poznanie go.

Badania marketingowe typu „tajemniczy klient” polegają na tym, że osoba na tym stanowisku obserwuje i obiektywnie ocenia poziom obsługi klienta w danej firmie. Pozostaje przy tym anonimowy, jak każdy klient. Po zakończeniu audytu wypełnia specjalny formularz, w którym zapisuje swoje spostrzeżenia i uwagi. Jego odwiedziny zawsze są nieznane obiektowi, a sam działa według określonego harmonogramu wizyty. Standardem badania jest przeprowadzenie rozmowy sprzedażowej według danych wytycznych oraz skorzystanie z oferty lub zakup produktu. Dzięki temu rozwiązaniu zleceniodawca otrzymuje pełen raport, poprzez który może udoskonalić obsługę swojej firmy, aby przynosiła jeszcze lepsze korzyści.