Zajmujemy się profesjonalnym kolportażem
materiałów reklamowych na terenie woj.
podkarpackiego.

Planujemy i realizujemy akcje promocyjne
i programy wsparcia sprzedaży
z wykorzystaniem nowoczesnych metod
i narzędzi marketingu bezpośredniego.

KOLPORTAŻ

 • kolportaż bezadresowy

  najpopularniejsza i najbardziej skuteczna forma reklamy bezpośredniej

 • kolportaż adresowy

  doręczanie materiałów reklamowych i informacyjnych pod wskazany adres

 • kolportaż uliczny

  przekazanie materiałów reklamowych bezpośrednio do rąk odbiorcy

 • wydruk materiałów reklamowych

  przygotowanie graficzne i wydruk materiałów reklamowych

 • transport

  obsługujemy logistycznie dystrybucję powierzonych materiałów

AKCJE PROMOCYJNE I EVENTY

 • prezentacje produktów i degustacje
  przybliżenie klientom cech i funkcji produktów
 • dystrybucja próbek
  zachęcenie do zakupu nowych produktów
 • eventy
  planowanie i realizacja wydarzeń specjalnych, angażujących dotychczasowych
  i potencjalnych klientów

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

 • badania postaw i preferencji, zmian świadomości marki, wizerunku firmy
  i produktów, skuteczności akcji promocyjnych itp.
 • badania typu "tajemniczy klient" metodą Mystery Shopping/Mystery Calling, identyfikujące słabe punkty obsługi klienta