Zajmujemy się profesjonalnym kolportażem
materiałów reklamowych na terenie woj.
podkarpackiego.

Planujemy i realizujemy akcje promocyjne
i programy wsparcia sprzedaży
z wykorzystaniem nowoczesnych metod
i narzędzi marketingu bezpośredniego.

KOLPORTAŻ

 • kolportaż bezadresowy

  najpopularniejsza i najbardziej skuteczna forma reklamy bezpośredniej

 • kolportaż adresowy

  doręczanie materiałów reklamowych i informacyjnych pod wskazany adres

 • kolportaż uliczny

  przekazanie materiałów reklamowych bezpośrednio do rąk odbiorcy

 • wydruk materiałów reklamowych

  przygotowanie graficzne i wydruk materiałów reklamowych

 • transport

  obsługujemy logistycznie dystrybucję powierzonych materiałów