Zajmujemy się profesjonalnym kolportażem
materiałów reklamowych na terenie woj.
podkarpackiego.

Planujemy i realizujemy akcje promocyjne
i programy wsparcia sprzedaży
z wykorzystaniem nowoczesnych metod
i narzędzi marketingu bezpośredniego.

IDENTYFIKACJA WIZUALNA

Opracowujemy system identyfikacji wizualnej, która buduje wizerunek firmy i sprawia, że mając z nią stycznośc czujemy do niej zaufanie. Prawidłowo przeprowadzona strategia wizerunkowa pozwala nam targetować swój produkt, czy też usługę. Oznacza to, że nasza marka będzie oddziaływać na konkretnego, przez nas wybranego klienta.

Zaprojektujemy nowe, oraz przekształcimy istniejące już znaki graficzne, oraz przygotujemy wytyczne dotyczące posługiwania się nimi.